درباره آزمایشگاه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

درباره آزمايشگاه جامع تحقیقات

 
معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از سال 1387 طرح تاسیس شبکه آزمایشگاههای جامع تحقیقات را با هدف تقویت زیرساخت های پژوهش و فناوری و تسهیل ارتباطات و تعاملات بین دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی به مورد اجرا گذاشت. این شبکه هم اکنون در 9 دانشگاه مهم علوم پزشکی کشور دایر و با آخرین تجهیزات پیشرفته مورد نیاز در تحقیقات تجهیز گردیده است.
از اهداف شکل گیری شبکه آزمایشگاه های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور، می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
  • پاسخ به نیازهای پژوهش در زمینه خدمات آزمایشگاهی
  • سازماندهی آزمایشگاه های تحقیقاتی بر اساس نیاز دانشگاه ها و کشور
  • استاندارد نمودن تجهیزات آزمایشگاهی ـ تحقیقاتی در سطح دانشگاه
  • استفاده بهینه و افزایش بهره وری از تجهیزات آزمایشگاهی
  •  افزایش اعتبار نتایج مطالعات
  • تقویت و توسعه رویکرد شبکه ای در زمینه فعالیت های آزمایشگاهی مرتبط با تحقیقات
  • صرفه جویی در منابع
  • آماده سازی زیرساخت های لازم برای تاسیس شبکه پژوهشگاه های علوم پزشکی
در حال حاضر آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی مشهد در فضايي موقت به مساحت 300 مترمربع در پژوهشکده بوعلي دارای دستگاههای بسیار پیشرفته آزمایشگاهی و پژوهشی بوده و آماده ارائه خدمات و افزايش بهره وري در زمينة تأمين نيازها، خدمات پژوهشي و دستگاهي در سطح تخصصي در دانشگاه علوم پزشکي مشهد و ساير دانشگاهها و دانشکده هاي علوم پزشکي همجوار مي باشد.