دستگاه DLS

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

دستگاه تفرق نور پویا -DLS

Dynamic light scattering

 
 
 
آزمايشگاه مربوطه: آزمايشگاه جامع تحقیقات
نام دستگاه: (فارسي- لاتين): دستگاه تفرق نور پویا - Dynamic light scattering
مدل دستگاه: Horiba- SZ-100-Z
سال ساخت : 2014
سال خريد : 2015

خاصيتهاي قابل اندازه گيري : فيزيكي , اندازه
 
زمينه هاي كاربرديمهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي