دستگاه LC/MS-MS

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

دستگاه کروماتوگراف مایع-طیف سنج جرمی-طیف سنج جرمی

 LC-MS/MS

 
 
 
آزمايشگاه مربوطه: آزمايشگاه جامع تحقیقات
نام دستگاه: (فارسي- لاتين):  دستگاه کروماتوگراف مایع-طیف سنج جرمی-طیف سنج جرمی- LC-MS/MS
مدل دستگاه: Q-trap 3200 ساخت کمپانی AB SCIEX
سال ساخت : 1393
سال خريد : 1394

خاصيتهاي قابل اندازه گيري : فيزيكي , ساختار
 
زمينه هاي كاربرديمهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
 
 

         مورد قابل اندازه گيري با دستگاه:

مورد اندازه گیری

واحد اندازه گیری

دقت اندازه گیری

نمونه های مایع

ppb

1ppb

 

         خدمات قابل ارائه با این دستگاه:

شرح خدمات

نحوه ارائه خدمات

هزینه خدمات (ریال)

نالیز کیفی و کمی نمونه‌ها

توسط آزمايشگاه

لینک هزینه ها

 

         کاربر دستگاه:

نام و نام خانوادگی

مدرک

شماره تماس

 خانم دکتر بابایی

 دکتری شیمی آلی

05137112611 داخلی 4614

051-37112788