دستگاه NMR

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

دستگاه NMR
Nuclear Magnetic Resonance
 
 
 
آزمايشگاه مربوطه: آزمايشگاه جامع تحقیقات
نام دستگاه: (فارسي- لاتين): رزونانس مغناطیسی هسته  Nuclear Magnetic Resonance
مدل دستگاه: Bruker AVANCE3 3-300MHz
سال ساخت : 1392
سال خريد : 1393

خاصيتهاي قابل اندازه گيري : مكانيكي , فيزيكي , شيميايي , ساختار , اندازه
زمينه هاي كاربرديمهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
 
  

         مورد قابل اندازه گيري با دستگاه:

مورد اندازه گیری

واحد اندازه گیری

دقت اندازه گیری

اندازه گیری جابجایی سیگنال ماده نسبت به سیگنال رفرنس

ppm

-

 

         خدمات قابل ارائه با این دستگاه:

شرح خدمات

نحوه ارائه خدمات

هزینه خدمات (ریال)

ثبت طیف های یک بعدی و دو بعدی از هسته هایH1,C13,N,F,P

توسط آزمايشگاه 

لینک هزینه ها

 

         کاربر دستگاه:

 

نام و نام خانوادگی

مدرک

شماره تماس

 

 

05137112788