میکروسکوپ FE-SEM

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی - FE-SEM) Field Emission Scanning Electron Microscope)

 
 
 
آزمايشگاه مربوطه: آزمايشگاه جامع تحقیقات
نام دستگاه: (فارسي- لاتين): ميکروسکوپ الکترونی روبشي نشر میدانی - Field Emission Scanning Electron Microscope
مدل دستگاه: TESCAN BRNO-Mira3 LMU
سال ساخت : 2014
سال خريد : 1394
خاصيتهاي قابل اندازه گيري : مورفولوژی- آنالیز عنصری
 زمينه هاي كاربردي: مهندسي , پزشكي , كشاورزي , بيوتكنولوژي و ...
 
         مورد قابل اندازه گيري با دستگاه:
مورد اندازه گیری
واحد اندازه گیری
دقت اندازه گیری
 
مورفولوژی، سایز
 

میکرومتر، نانومتر و درصد

نانومتر

 
         خدمات قابل ارائه با این دستگاه:

شرح خدمات

نحوه ارائه خدمات
هزینه خدمات(ریال)
 
مورفولوژی، سایز
 

با هماهنگي تلفنی با آزمايشگاه

 
         توجه:
       • نمونه می بایست خشک باشد( در صورت سوسپانسیون بودن نمونه، یک قطره از نمونه بر روی قطعه ای از فویل آلومینیومی خشک گردد).
         • سایز نمونه های غیر پودی، یک در یک سانتی متر و با حداقل ارتفاع ممکن باشد.
 

         تجهيزات جانبي اين دستگاه : کوت طلا
 
         کاربردستگاه: 
نام و نام خانوادگی
مدرک
شماره تماس
 خانم الهام سادات حسینی  کارشناس ارشد ژنتیک
051-37112610
داخلي 4605