فلوسایتومتری

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 دستگاه فلوسايتومتر Flow Cytometer

 
 
 
آزمايشگاه مربوطه: آزمايشگاه جامع تحقیقات
نام دستگاه: (فارسي- لاتين): فلوسايتومتر - Flow Cytometer
مدل دستگاه: BD FACSCalibur
سال ساخت : 2009
سال خريد : 1389

خاصيتهاي قابل اندازه گيري : ویژگیهای سلول از نظر تعداد ، مشخصات مورفولوژیک ، گرانولیتی و شدت فلورسانس
زمينه هاي كاربردي: علوم پايه، بيوتکنولوژي، پزشکي، ايمونولوژي
 
 
         مورد قابل اندازه گيري با دستگاه:
مورد اندازه گیری
واحد اندازه گیری
دقت اندازه گیری
سلول

درصد

 
 
 
         خدمات قابل ارائه با این دستگاه:
شرح خدمات
نحوه ارائه خدمات
هزینه خدمات(ریال)
- رديابي و سنجش مولکول ها و مارکرهاي سيستم ايمني
- ارزيابي تکثير و سيکل سلولي
- بررسي آپوپتوز و بقاي سلولي
- شمارش و جداسازي سلولها

حضوري با هماهنگي قبلي با آزمايشگاه

 
 
       توجه: 1- تمامي مراحل اماده سازي نمونه و تفسير اطلاعات بر عهده‌ي فرد متقاضي مي باشد.
                 2- حداقل ميزان نمونه جهت کار با دستگاه نيم تا يک ميلي ليتر باشد.
 
 
          تجهيزات جانبي اين دستگاه : محلول هاي FACS Rinse , FACS Clean , Cell Wash , Sheath
 
          کاربر دستگاه: 
نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
شماره تماس
   
05137112788
 
 
دريافت فايل PDF راهنماي نرم افزار دستگاه Flow Cytometer