ارتباط با ما


آزمايشگاه جامع تحقیقات

 

 
 
آدرس: مشهد - میدان فردوسی - میدان بوعلی - پژوهشکده بوعلی
 
تلفن: 15 -7112611 0513داخلی: 271
 
فکس: 37112596-051