فلوسایتومتری

 

 دستگاه فلوسايتومتر Flow Cytometer

 
 
 
آزمايشگاه مربوطه: آزمايشگاه جامع تحقیقات
نام دستگاه: (فارسي- لاتين): فلوسايتومتر - Flow Cytometer
مدل دستگاه: BD FACSCalibur
سال ساخت : 2009
سال خريد : 1389

خاصيتهاي قابل اندازه گيري : ویژگیهای سلول از نظر تعداد ، مشخصات مورفولوژیک ، گرانولیتی و شدت فلورسانس
زمينه هاي كاربردي: علوم پايه، بيوتکنولوژي، پزشکي، ايمونولوژي
 
 
 
         مورد قابل اندازه گيري با دستگاه:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مورد اندازه گیری
واحد اندازه گیری
دقت اندازه گیری
سلول

درصد

 
 
 
         خدمات قابل ارائه با این دستگاه:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
شرح خدمات
نحوه ارائه خدمات
هزینه خدمات(ریال)
- رديابي و سنجش مولکول ها و مارکرهاي سيستم ايمني
- ارزيابي تکثير و سيکل سلولي
- بررسي آپوپتوز و بقاي سلولي
- شمارش و جداسازي سلولها

حضوري با هماهنگي قبلي با آزمايشگاه

 
 
       توجه: 1- تمامي مراحل اماده سازي نمونه و تفسير اطلاعات بر عهده‌ي فرد متقاضي مي باشد.
                 2- حداقل ميزان نمونه جهت کار با دستگاه نيم تا يک ميلي ليتر باشد.
 
         زمان سرویس دهی با این دستگاه:
روز
ساعت شروع
ساعت پايان
توضیحات
شنبه
9
13
 
یکشنبه
9
13
 
دوشنبه
9
13
 
سه شنبه
9
13
 
چهارشنبه
9
13
 
پنجشنبه
-
-
 
 
 
          تجهيزات جانبي اين دستگاه : محلول هاي FACS Rinse , FACS Clean , Cell Wash , Sheath
 
          آخرين وضعيت دستگاه : آماده ارائه خدمات
 
 
          کاربر دستگاه: 
نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
شماره تماس
   
15 - 7112611
داخلي 271
 
 
دريافت فايل PDF راهنماي نرم افزار دستگاه Flow Cytometer