کرواتوگرافی مایع تحت حرارت (DHPLC)

 

کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا تحت حرارت
Denaturing High Performance Liquid Chromatography
 
 
 
آزمايشگاه مربوطه: آزمایشگاه جامع تحقیقات
نام دستگاه: (فارسي- لاتين): کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا تحت حرارت - DHPLC
 
مدل دستگاه: Transgenomic - Wave system 4500
سال ساخت : 2011
سال خريد : 1390

خاصيتهاي قابل اندازه گيري : آنالیز موتاسیون های ژنی و تعیین اندازه DNA Fragments
زمينه هاي كاربردي: علوم پزشکی ، آنالیزجهش های ژنتیکی
 
           مورد قابل اندازه گيري با دستگاه:
مورد اندازه گیری
واحد اندازه گیری
دقت اندازه گیری
 
موتاسیون ژنی و تعیین اندازه DNA Fragments
 

میلی ولت mv

 
 
 
         خدمات قابل ارائه با این دستگاه:
شرح خدمات
نحوه ارائه خدمات
هزینه خدمات(ریال)
آنالیز DNA در دمای معین
حضوري با هماهنگي قبلي با آزمايشگاه
                     
 
          

توجه:  آماده سازي نمونه و تفسير اطلاعات بر عهده‌ي فرد متقاضي مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         کاربر دستگاه:  
نام و نام خانوادگی
مدرک
شماره تماس
   
05137112788