آنالیز عنصری


خدمات دستگاه آناليز عنصري مواد - CHNS-O Elemental Analyzer

 
 
 
آزمايشگاه مربوطه: آزمايشگاه جامع تحقیقات
نام دستگاه: (فارسي- لاتين): آناليز عنصري مواد - CHNS Elemental Analyzer
مدل دستگاه: Costech ECS 4010
سال ساخت : 2009
سال خريد : 1389

خاصيتهاي قابل اندازه گيري : درصد کربن ، هیدروژن ، نیتروژن ، گوگرد
زمينه هاي كاربردي: آنالیز نمونه های دارويي، سنتزی، ترکیبات آلی، پلیمر و ...
 
 
         مورد قابل اندازه گيري با دستگاه:
مورد اندازه گیری
واحد اندازه گیری
دقت اندازه گیری
 
تعيين درصد کربن (C)، هيدروژن (H)، نيتروژن(N) و گوگرد (S)
 

Weight[mg]&[%]

1%

 
 
          خدمات قابل ارائه با این دستگاه:

شرح خدمات

نحوه ارائه خدمات
هزینه خدمات(ریال)
 
 آناليز و تعيين درصد کربن (C)، هيدروژن (H)، نيتروژن(N) و گوگرد(S)
 

حضوري با هماهنگي قبلي با آزمايشگاه

 
         توجه: • تمامي مراحل آماده سازي نمونه و تفسير اطلاعات بر عهده‌ي فرد متقاضي مي باشد.
         • حداقل ميزان نمونه جهت کار با دستگاه حدود 2 ميلي گرم مي باشد.
 
         زمان سرویس دهی با این دستگاه:
روز
ساعت شروع
ساعت پايان
توضیحات
شنبه
9
13
یکشنبه
9
13
دوشنبه
9
13
سه شنبه
9
13
چهارشنبه
9
13
پنجشنبه
-
-
 
 
         تجهيزات جانبي اين دستگاه : ترازوي حساس , كپسول هليم، اكسيژن و هوا
         آخرين وضعيت دستگاه : آماده ارائه خدمات
 
 
         کاربردستگاه:  
نام و نام خانوادگی
مدرک
شماره تماس
15 - 7112611
داخلي 271

دريافت فايل PDF آشنايي با دستگاه CHNS-O