میکروسکوپ AFM


میکروسکوپ نیروی اتمی AFM
Atomic Force Microscope
 
 
 
آزمايشگاه مربوطه: آزمايشگاه جامع تحقیقات
نام دستگاه: (فارسي- لاتين): میکروسکوپ نیروی اتمی Atomic Force Microscope
مدل دستگاه: JPK-NanoWizard II
سال ساخت : 2011
سال خريد : 1390

خاصيتهاي قابل اندازه گيري : بررسی خواص و ساختار سطحی مواد در ابعاد نانومتر
زمينه هاي كاربردي: علوم پايه , بيوتكنولوژي و نانوتکنولوژی
 
 
         مورد قابل اندازه گيري با دستگاه:
مورد اندازه گیری
واحد اندازه گیری
دقت اندازه گیری
 
تصویربرداری از ساختارهای سطحی مواد معدنی، پلیمرها، بیوپلیمرها، سلولهای زنده در محیط مایع و سطوح جامد
 

 
 
 
         خدمات قابل ارائه با این دستگاه:
شرح خدمات
نحوه ارائه خدمات
هزینه خدمات(ریال)
 
تصویربرداری از ساختارهای سطحی مواد معدنی، پلیمرها، بیوپلیمرها، سلولهای زنده در محیط مایع و سطوح جامد
 

حضوري با هماهنگي قبلي با آزمايشگاه

 
 
         زمان سرویس دهی با این دستگاه:
روز
ساعت شروع
ساعت پايان
توضیحات
شنبه
8
13
یکشنبه
 
 
دوشنبه
8
13
سه شنبه
 
 
چهارشنبه
8
13
پنجشنبه
 
 
 
 
          تجهيزات جانبي اين دستگاه : 
          آخرين وضعيت دستگاه: فعال  
 
         کاربر دستگاه:  
نام و نام خانوادگی
مدرک
شماره تماس

خانم اشرف حسینی

15 - 7112611
داخلي 252


دريافت فايل PDF آشنايي با میکروسکوپ AFM