پرسنل آزمايشگاه


پرسنل آزمايشگاه جامع تحقیقات

 

نام و نام خانوادگی: دکتر رضا کاظمی اسکویی     دریافت CV
مدرک تحصیلی: PhD بیوتکنولوژی دارویی
سمت: ریاست آزمایشگاه جامع تحقیقات
آدرس: مشهد - دانشکده پزشکی - گروه علوم و فنون نوین
تلفن: 38002291-051
 
 
نام و نام خانوادگی: دکتر سید حسن علوی
مدرک تحصیلی: PhD آناتومی با گرایش جنین شناسی
سمت: مسئول بخش میکروسکوپ الکترونی
آدرس: مشهد ـ ميدان فردوسي- ميدان بوعلي ــ پژوهشكده بوعلي ــ بخش ميكروسكوپ الكتروني
تلفن: 37112773-051
ایمیل: AlaviH[at]mums.ac.ir 
 
 
نام و نام خانوادگی: محمد ملائکه
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد بیولوژی سلولی و مولکولی
سمت: مسئول آزمایشگاه جامع تحقیقات
آدرس: مشهد ـ ميدان فردوسي- ميدان بوعلي ــ پژوهشكده بوعلي ــ آزمایشگاه جامع تحقیقات
تلفن: 37112611-051 داخلی 271
 
 
نام و نام خانوادگی: دکتر آرمین عطاران زاده
مدرک تحصیلی: متخصص پاتولوژی ـ فلوشیپ مولکولار پاتولوژی و سیتوژنتیک
آدرس: مشهد ـ ميدان فردوسي- ميدان بوعلي ــ پژوهشكده بوعلي ــ آزمایشگاه جامع تحقیقات 
تلفن: 37112611-051 داخلی 271
 
 
 
نام و نام خانوادگی: خانم اشرف حسینی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد بیوشیمی
سمت: کارشناس آزمایشگاه جامع تحقیقات و بخش میکروسکوپ الکترونی
آدرس: مشهد ـ ميدان فردوسي- ميدان بوعلي ــ پژوهشكده بوعلي ــ بخش ميكروسكوپ الكتروني
تلفن: 37112611-051 داخلی 252