هزینه ها

 

اطلاعات مورد نیاز برای پرداخت هزینه تست های NMR، AFM، FESEM، DLS، LC-MS/MS

شماره کارت: 7390 4493 1410 6362 - آقای سید مولا خاتمی
شماره حساب: 0301474377006 - بانک آینده - آقای سید مولا خاتمی
پس از پرداخت لطفا به شماره تلفن 05137112788 اطلاع دهید و یا فیش واریزی را نیز به همراه فرم تکمیل شده و نمونه ها ارسال فرمایید.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________